Betaling

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een factuur. Op de factuur staan alle benodigde betalingsgegevens. Vermeld bij alle correspondentie en betalingen uw ordernummer, dit staat op uw factuur.

DTBD outdoor
Zwolseweg 333
734 5AA Wenum Wiesel
The Netherlands


KvK:       08181926
TAXnr: 1725.20.149.B01
IBAN:    NL15RABO0143766201
BIC:        RABONL2U